Legal

Site-ul aparţine companiei Stericycle România SRL, cu sediul social în Jilava, șos. Giurgiului, nr. 5, jud. Ilfov, cod poștal 077120, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/1612/2004, având Cod unic de înregistrare 15071999 și un capital social social subscris și vărsat în sumă de : 40,578,200 Lei