Care sunt cele mai importante tipuri de deșeuri medicale

dec. 21, 2022

Primul pas în gestionarea deșeurilor medicale are loc în unitățile medicale, unde acestea sunt generate. Colectarea, segregarea și depozitarea corectă sunt etape esențiale pentru a garanta un proces conform de tratare a deșeurilor medicale.

Stericycle colaborează îndeaproape cu partenerii săi din spitale și clinici publice și private, pentru a asigura manipularea, tratarea și eliminarea deșeurilor medicale în condiții de siguranță, definite prin norme legale, care asigură atât protejarea mediului, cât și sănătatea populației.

Personalul medical se află în prima linie de contact cu pacienții atunci când se generează deșeuri medicale, inclusiv cele cu potențial infecțios. Segregarea corespunzătoare la punctul de generare protejează atât personalul medical care manipulează recipientele și ambalajele colectoare, cât și operatorul de management al deșeurilor. O colectare selectivă deficitară poate expune oamenii la infecții și răni cauzate de ace, sau poate conduce la repercusiuni majore asupra mediului, cum ar fi poluarea aerului sau a apei.

Unitățile sanitare generează deșeuri care pot fi grupate în patru categorii: obiecte ascuțite care au intrat în contact cu material cu potențial infecțios; fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge; deșeuri ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor și deșeuri chimice constând din sau conținând substanțe periculoase, cum ar fi acizi, baze, solvenți sau produse chimice.

Colectarea și depozitarea acestora în unitățile sanitare se realizează în funcție de tipul și natura deșeurilor, în recipiente și ambalaje colectoare corespunzătoare.

Pentru o gestionare și separare corectă a deșeurilor medicale, se respectă sistemul de segregare codificat al Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, care împarte deșeurile pe baza clasificării și a opțiunilor de tratare și eliminare.

Deșeurile tăietoare-înțepătoare

Deșeurile reprezentând obiecte tăietoare-înțepătoare care au intrat în contact cu deșeuri infecțioase, cod 18 01 01 (18 01 03*), cum ar fi ace, seringi, lame de bisturiu, pipete sau flacoane, inclusiv recipientele care au conținut vaccinuri, se colectează și se depozitează în cutii polipropilenă speciale pentru deșeurile tăietoare-înțepătoare.

Deșeurile anatomo-patologice

Categoria de deșeuri anatomo-patologice, cod 18 01 02 (18 01 03*), constând în principal din fragmente umane, parți anatomice, necesită colectare în recipiente speciale, în cutii de carton care prezintă o dungă roșie.

Deșeurile infecțioase

Deșeurile infecțioase, cod: 18 01 03* includ articole precum tampoane, bandaje, halate, culturi și stocuri de agenți infecțioși din lucrările de laborator și dispozitive medicale de unică folosință. Acestea se ambalează și se depozitează în saci speciali.

Deșeurile chimice

Deșeurile chimice, cod: 18 01 06* pot fi toxice, inflamabile, corozive, reactive sau o combinație a acestora. Colectarea se realizează în recipienți specifici, pentru controlul riscurilor de infectare.

Cu o experiență recunoscută în domeniu, echipa Stericycle vine în sprijinul clienților oferind consultanță și asistență pentru manevrarea, segregarea, transportul și eliminarea deșeurilor medicale. Stericycle România vă stă la dispoziție cu informații utile legate de identificarea corectă a categoriilor de deșeuri, precum și utilizarea ambalajelor adecvate, în vedera unei segregări corecte.

Aflați mai multe despre procesul de segregare a deșeurilor medicale aici.

dec. 21, 2022