Cum se realizează colectarea selectivă corectă a deșeurilor medicale

feb. 16, 2021

Procesul de colectare selectivă și depozitare a deșeurilor medicale joacă un rol important în gestionarea conformă a acestora, deoarece asigură manipularea, tratarea și eliminarea deșeurilor în condiții de siguranță. Gestionarea acestora, prin respectarea normelor legale în vigoare, este esențială în protejarea oamenilor, a mediului și a comunităților noastre. De aceea, Stericycle depune eforturi constante pentru a oferi unităților sanitare deservite din România servicii sigure și conforme, cu un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător.

Segregarea corespunzătoare a deșeurilor oferă protecție atât personalului medical care manipulează recipientele și ambalajele colectoare, cât și operatorului de management al deșeurilor. O colectare selectivă deficitară poate expune oamenii la infecții, răni cauzate de ace, sau conduce la repercusiuni majore asupra mediului, cum ar fi poluarea aerului sau a apei.

Deșeurile medicale generate de unitățile sanitare sunt grupate în patru categorii: obiecte ascuțite care au intrat în contact cu material cu potențial infecțios; fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge; deșeuri ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor, și chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase, cum ar fi acizi, baze, solvenți, produse chimice organice și anorganice. Colectarea și depozitarea acestora în unitățile sanitare se realizează în funcție de tipul și natura deșeurilor, în recipientele și ambalajele colectoare corespunzătoare.

Deșeurile reprezentând obiecte ascuțite care au intrat în contact cu deșeuri infecțioase, cod 18 01 01 (18 01 03*), cum ar fi ace, seringi, lame de bisturiu sau pipete sau flacoane, inclusiv recipientele care au conținut vaccinuri, necesită colectarea și depozitarea în cutii polipropilenă speciale pentru deșeurile tăietoare-înțepătoare. Tratarea lor se realizează prin incinerare, la temperaturi de peste 1.000 grade Celsius, în stații de incinerare autorizate sau prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, urmate de mărunțire și deformare.

Categoria de deșeuri anatomo-patologice, cod 18 01 02 (18 01 03*), constând în principal din fragmente umane, parți anatomice, necesită a fi colectată în recipiente speciale, în cutii de carton care prezintă o dungă roșie.

Deșeurile infecțioase din categoria 18 01 03* includ articole precum tampoane, bandaje, halate, culturi și stocuri de agenți infecțioși din lucrările de laborator și dispozitivele medicale de unică folosință. Acestea necesită a fi ambalate și depozitate în saci speciali.  

Deșeurile chimice sunt colectate în recipienți speciali, iar predarea acestora către un operator autorizat pentru managementul deșeurilor trebuie însoțită de documente justificative, unde sunt incluse informații de identificare a deșeurilor. Categoria 18 01 06*  se referă la substanțe chimice care constau din sau conțin substanțe periculoase.

Modul de tratare a deșeurilor se realizează pe grade de risc diferite și în baza cerințelor legale aplicabile specifice. Pentru a facilita gestionarea și separarea corectă a deșeurilor medicale, este necesară respectarea sistemului de segregare codificat al Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului, care împarte deșeurile pe baza clasificării și a opțiunilor de tratare și eliminare.

Cu o experiență recunoscută în domeniu, echipa Stericycle vine în sprijinul clienților oferind consultanță și asistență pentru manevrarea, separarea, transportul și eliminarea deșeurilor medicale la cele mai înalte standarde. Pentru segregarea corespunzătoare a deșeurilor, echipa Stericycle vă stă la dispoziții cu informații utile legate de identificarea corectă a categoriilor de deșeuri precum și utilizarea ambalajelor adecvate. Găsiți mai multe detalii la secțiunea noastră de Soluții ( link https://www.stericycle.ro/solutii)

feb. 16, 2021

Afișe