Deseurile medicale: Colectarea si eliminarea lor – Stericycle Romania

Deseurile medicale: Colectarea si eliminarea lor

aug. 2, 2022

Deșeurile medicale sunt deșeurile rezultate din activitatea medicală care se produc în unitățile sanitare, iar gestionarea și eliminarea acestora implică respectarea unor norme și reglementari specifice. Întregul proces de management al deșeurilor, de la colectarea selectivă, la transportul acestora în deplină siguranță, până la neutralizarea și eliminarea lor, se bazează pe un set de reglementări legislative menite să ofere protecție atât populației cât și mediului.  

Cele 3 etape a managementului deseurilor medicale

Colectarea

Unitățile sanitare sunt cele responsabile de colectarea selectivă și ambalarea corespunzătoare a deșeurilor medicale pe categorii la sursă, acestea fiind depozitate în recipiente speciale în funcție de tipul de deșeu generat. Stocarea temporară a deșeurilor medicale este permisă într-un depozit autorizat, ce este amenajat în incinta unității care le generează, iar durata de depozitare trebuie să fie redusă la minimum, în special pentru cele de natură infecțioasă care nu trebuie să depășească două zile.

Transportul

După ambalare, deșeurile medicale sunt preluate de o firmă autorizată de transport, care le  transfera către stațiile de tratare/eliminare finală, în condiții stricte de securitate și ambalare, conform Normelor privind Transportul Deșeurilor periculoase pe Drumurile Publice.

Eliminarea

Metodele de eliminare a deșeurilor medicale trebuie să asigure distrugerea rapidă și completă a factorilor cu potențial nociv pentru mediu și pentru sănătate. Potrivit legii, tratarea în vederea eliminării deșeurilor se realizează prin două proceduri: incinerare și sterilizare.

Incinerarea deseurilor medicale

Incinerarea deseurilor medicale este metoda permisă în Uniunea Europeană pentru eliminarea deșeurilor anatomo-patologice, medicamentelor și a substanțelor cu regim special. Instalațiile moderne de incinerare sunt dotate cu sisteme performante de automatizare pentru filtrarea, neutralizarea şi monitorizarea noxelor, menite să prevină poluarea mediului.

Sterilizarea deseurilor medicale

În ceea ce privește sterilizarea termică, deșeurile medicale sunt supuse unui proces cu abur sub presiune, prin care sunt distruse toate microorganismele în formă vegetativă și sporii bacterieni în proporție de 99,9%.

 

Eliminarea deșeurilor medicale este un serviciu de utilitate și de siguranță publică, pentru că asigură protecția comunităților de agenții patogeni și substanțele chimice dăunătoare, de aceea este importantă alegerea unui operator de gestionare a deșeurilor medicale care să garanteze tratarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările legislative.

Cu o experiență de peste 30 de ani, Stericycle este una dintre companiile de top din domeniul managementului deșeurilor periculoase, oferind servicii complete de colectare, transport și eliminare a deșeurilor medicale. Contactati-ne direct pentru tratarea și eliminare finală a deșeurilor generate de spitalele publice și clinicile private din România.

aug. 2, 2022

Resurse