Tratarea deșeurilor medicale din centrele stomatologice

aug. 18, 2021

O cantitate importantă din deșeurile produse de centrele stomatologice se încadrează în categoria deșeurilor periculoase, care pot afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător. Pentru a elimina aceste riscuri este necesară respectarea strictă a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor medicale.

În continuare sunt prezentate principalele categorii de deșeuri generate de unitățile stomatologice, cum trebuie gestionate și eliminate în siguranță.

Tipuri de deșeuri din centrele stomatologice


Activitatea unui cabinet stomatologic contribuie la generarea mai multor categorii distincte de deșeuri medicale sau periculoase. Prima categorie este cea a obiectelor ascuțite, cu un regim special de gestionare. La acestea se adaugă deșeurile chimice provenite din substanțe utilizate în scopuri medicale sau pentru dezinfectarea suprafețelor. Un alt volum important de deșeuri provine de la echipamentele de protecție utilizate de medici sau personalul auxiliar. Toate acestea trebuie separate, depozitate și gestionate corespunzător.

Câteva exemple concrete de deșeuri periculoase provenite din mediul stomatologic:

  • Separatoare de amalgam

  • Produse farmaceutice

  • Ace și obiecte ascuțite

  • Dezinfectanți

  • Substanțe pentru fixator și revelator pentru activitățile de radiologie

Gestionarea deșeurilor stomatologice


Fiecare dintre principalele categorii de deșeuri generate de cabinetele stomatologice are propriul regim de separare, depozitare și etichetare. Există recipiente speciale pentru depozitarea deșeurilor ascuțite, la fel cum există containere specifice pentru depozitarea dezinfectanților sau a componentelor din echipamentele medicale, cum ar fi separatoarele de amalgam. Toate acestea trebuie depozitate în condiții de siguranță într-un loc sigur și descrise cu exactitate în toate documentele.  

Eliminarea deșeurilor stomatologice


Deșeurile medicale și cele periculoase trebuie tratate special din cauza riscului ridicat de contaminare cu viruși, substanțe chimice și alți agenți nocivi pentru oameni și mediu.

Pentru ca deșeurile să nu mai fie periculoase, instalațiile de tratare și eliminare au rolul de a reduce numărul de organisme infecțioase la un nivel care să protejeze lucrătorii și populația împotriva infecțiilor, să distrugă deșeurile anatomice, să facă deșeurile spitalicești inutilizabile și de nerecunoscut și să distrugă substanțele chimice și componentele cu contaminanți medicinali. Pentru îndeplinirea acestei sarcini se folosesc două metode principale: incinerarea și sterilizarea.

Aflați mai multe despre soluțiile specifice pentru cabinetele stomatologice pe care le oferă Stericycle, accesând acest link.

aug. 18, 2021